Kalite Politikası

Huday Lojistik firması olarak kalite polikatımızı;

  • Tüm süreçlerde, müşteri̇ni̇n İhti̇yaç ve beklenti̇leri̇ni̇ tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güveni̇li̇r ve aranan fi̇rma olmayı,
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını,
  • İş süreçlerimizin gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesini,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesini,
  • Tüm çalışanlarda kalite, bilincini tesis etmeyi,
  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı presinsip edinerek uygulamaya çalışıyoruz.